Onderwijs van STAAL

Our Home
Omdat onderwijs de “stalen” basis is voor een betere toekomst, staat educatie hoog bij ons in het vaandel. Daarom dragen we bij aan het onderwijs van de weeskinderen van Our Home. De kinderen kunnen mede dankzij STAAL tot en met 12th standard naar school (dit staat gelijk aan het eind van de middelbare school in Nederland).

Daarnaast stimuleren we de doorstroom naar een vervolgopleiding. In de toekomst hopen wij – met uw hulp – bij te kunnen dragen aan deze vervolgopleidingen.

The Good Shepherd Public School
Lezen is leren, daarom hebben wij in feb/maart 2014  teacher trainingen gegeven bij The Good Shepherd Public School, ter bevordering van het leesonderwijs. Deze trainingen werden mogelijk gemaakt door het Share4More fonds van de Rabobank.

Ook hebben wij – met dank aan kinderdagverblijf De Kleine Wereld en stichting Biblionef – een bibliotheek opgezet, waar zowel de school als het weeshuis gebruik van kunnen maken.

08 Our Home The Good Shepherd web